02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Uitbreiding heropstart : Wij kiezen voor het ' Maximaal mogelijke, maximaal veilig ! '

Geachte ouders,

De eerste lesdagen voor het 1st, 2de en 6de leerjaar  zijn grotendeels probleemloos verlopen dankzij de enorme inzet van het schoolteam én het strikt naleven van de veiligheidsmaatregelen.

De Nationale Veiligheidsraad, heeft na 1 week,  de heropstart geëvalueerd en besloten scholen de mogelijkheid te geven autonoom te laten beslissen om bijkomende leerjaren te laten heropstarten.

Op basis van de aangepaste risicoanalyse  heeft het schoolbestuur, de directie en de  preventieadviseur  beslist welke uitbreiding haalbaar, doenbaar én veilig is.

Onze topprioriteit :  Maximale veiligheid en hygiëne, ook al vervalt de 1,5m afstand in de klas, in de lagere school,  wij blijven ons strikt  houden  aan ALLE veiligheidsmaatregelen in de klas tot einde schooljaar. (Contactbubbels, 1,5m afstand, handhygiëne, éénrichtingsverkeer, dragen van mondmaskers door de leerkrachten)

 Hieronder lees je concreet wat dit betekent voor het Wonderwoud :

Uitbreiding heropstart  lagere school vanaf dinsdag, 2 juni 2020

Voor het 1ste, 2de  en 6de leerjaar wijzigt er niets.

Voor de resterende tijd van dit schooljaar is het onze ambitie om alle leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar de kans te geven om twee halve dagen in de week naar school te komen. De leerkrachten zullen vooral inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling, feedback geven omtrent de geziene leerstof en samen met jouw kind de leerontwikkeling evalueren. Het afstandsonderwijs blijft de regel.

Concreet betekent dit voor :  

3de leerjaar : ½ lesdag op woensdag van 8.30u. tot 12.30u in de refter (ingang Vorstlaan – rondpunt)

                       ½ lesdag op maandag van 8.30u tot 12.30 in de feestzaal (ingang langs de kapel)

 4de leerjaar : ½ lesdag op woensdag van 8.30u tot 12.30u in de feestzaal (ingang langs de refter)

                        ½ lesdag op  dinsdag van 8.30u tot 12.30u in de feestzaal (ingang langs de kapel)                                                                          

5de leerjaar: 1 lesdag op donderdag van 8.30u tot 15.15u in de feestzaal (ingang langs de kapel)

 

Alle leerlingen van het 3de, 4de, 5de leerjaar krijgen alternerend les in de refter of de feestzaal waar we de afstand van 1,5 kunnen blijven garanderen. Door het gebruik van beide grote ruimtes wordt de klasgroep, de contactbubbel.

 Zie bijlage voor de planning en de concrete afspraken betreft schooluren, in-en uitgang.

 

Uitbreiding heropstart kleuterschool vanaf dinsdag 2 juni 2020

De kleutertjes van de 2de kleuterklas + 3de kleuterklas zijn welkom op onze school op maandag, dinsdag, donderdag  en vrijdag. Telkens voor een halve dag van 8.15u. tot 12.15u. Er is géén school op woensdagvoormiddag. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al telt die meer dan 20 kleuters. Daar juf Loes sinds 15 mei ook in het 1ste leerjaar lesgeeft,

zullen de kleutertjes van de 3de kleuterklas les krijgen van juf Zoë en op maandag van juf Loes.

Zie bijlage voor de planning en de concrete afspraken betreft schooluren, in – en uitgang.

 

De kleutertjes van de onthaalklas en de 1ste kleuterklas herstarten helaas niet meer dit schooljaar omdat de allerkleinsten heel veel verzorging en individuele aandacht vragen en er te weinig personeel beschikbaar is daar deze juffen worden ingezet in andere klasgroepen.  De juffen blijven  uiteraard wekelijks  in kleine groepjes in contact via de zoomsessies.

 

Zéér beperkte opvang vanaf dinsdag 2 juni

Helaas zijn we  door de strikte veiligheidsmaatregelen omtrent de contactbubbels zeer beperkt wat betreft de opvang daar elke klastitularis de hele dag toegewezen is aan zijn eigen klas; ook tijdens middagpauzes.  Door de toename van het aantal kleuters en  leerlingen van de lagere school zal de opvang  enkel mogelijk zijn voor de kinderen die afstandsonderwijs volgen of de allerkleinsten, waarbij beide ouders niet van thuis kunnen werken,  geattesteerd door de werkgever.

 

Verder is er geen voor- en naschoolse opvang tot einde schooljaar omwille van de strikte veiligheidsmaatregelen die wij blijvend opvolgend tot einde schooljaar.

             We doen het maximaal mogelijke, maximaal veilig.

De rode draad bij de keuze van de leerjaren was opnieuw het streven naar een optimaal evenwicht tussen veiligheidsoverwegingen en pedagogische noden.

 

Naar de klas of de opvang ? Je kind is in veilige handen.

Wij zijn er klaar voor ... KIJK JE MEE ?

Heropstart lessen op school, afstandsonderwijs en opvang vanaf 18 mei.

Beste ouder,

Vanaf maandag 18 mei kunnen we onze school opnieuw heropenen.  Dit kan enkel binnen een strikt covid’19 kader. Omdat veiligheid voor iedereen vooropstaat, is de opstart beperkt.

Het 1ste,  2de leerjaar en 6de leerjaar  krijgen dan weer lessen op school , voor de andere leerjaren, met name het 3de, 4de en 5de leerjaar en onze kleutertjes, blijft het afstandsonderwijs nog de regel.

Om aan de social distancing te voldoen dienen wij contactbubbels te creëren en strikt gescheiden te houden. Dat geldt ook voor de ‘opvangbubbel’. Zo mogen de ‘lesbubbels’ en ‘opvangbubbels’ niet in onderling contact komen met elkaar.  Dit geldt uiteraard ook voor afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten, enz. Omdat de contactbubbels niet meer dan 14 leerlingen mogen tellen en wij rekening moeten houden met 4m² per leerling en 8m² per leerkracht moeten onze leerjaren allemaal ontdubbeld worden.

Tel daarbij de tijd die nodig zal zijn om alle bijkomende maatregelen toe te passen rond  handhygiëne, vaste circulatie in lokalen en gangen, afgebakende zones tijdens de speeltijden en u begrijpt dat we voor een zeer moeilijke en uitdagende opdracht staan.

Daar onze school eerder klein in omvang is,  biedt dit heel veel kansen, maar legt dit ook beperkingen op :

Maximaal lesgeven

 • Voor het 1ste en het 2de leerjaar organiseren we 4  lesdagen per week waarbij we inzetten op basisvaardigheden en automatiseren van essentiële reken- en leesvaardigheden. Het afstandsonderwijs voor deze  groep leerlingen wordt tot een strikt minimum herleid.
 • Voor het 6de leerjaar: 2 lesdagen per week om het leerproces af te ronden zodat de eindtermen basisonderwijs gerealiseerd zijn om een vlotte overgang naar het secundair onderwijs te garanderen.
 • Daar we vrijdag 15 mei willen starten met een pilootfase, verwachten wij de eerste groep leerlingen van het 2de leerjaar voor een eerste keer op school van 10.00u tot 12.00u. en de  2de groep leerlingen van het 2ste leerjaar van 13.00u tot 15.00u.
 • Opgelet ouders worden niet toegelaten op de speelplaats.

 

 • De verdere concrete weekplanning voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar mailt de klastitularis zo vlug mogelijk.

Beperkte opvang

Helaas zijn we door de strikte veiligheidsmaatregelen omtrent de contactbubbels ook zéér beperkt wat betreft de opvang. Zo kunnen er maximum 24 kinderen ingeschreven worden. Om die reden is de opvang enkel bestemd voor de kinderen die afstandsonderwijs volgen,  waarbij beide ouders niet van thuis kunnen werken. Telewerk voor de andere opstartende sectoren blijft de norm.

Wij kunnen jammer genoeg de opvang niet garanderen tot het einde van het schooljaar, rekening houdend met wat we nu reeds aanbieden, indien de veiligheid door omstandigheden in het gedrang zou komen.

Indien je opvang wenst voor jouw kind, graag ten laatste dinsdag 12 mei 2020 een mail te sturen naar directie@wonderwoud.be.  Voor verdere informatie ben ik steeds telefonisch bereikbaar op 0478/645.551

 

Graag sluit ik deze brief af met de woorden :

“We doen het maximaal mogelijke, maximaal veilig”

Kijk woensdag alsvast naar het promofilmpje op onze website www.wonderwoud.be

 

K. Van Hemelrijck,

Directie

Veilig herstarten vanaf 18 mei : we werken eraan.

Beste ouders,

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april en het sociaal overleg van 28 april, werd de opdracht gegeven aan de scholen om een risicoanalyse op te stellen, om na te gaan hoe velig en doenbaar scholen kunnen herstarten.

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we in overleg met het schoolbestuur hoe we veilig kunnen herstarten met het 1ste leerjaar, 2de leerjaar en het 6de leerjaar. Hiervoor gebruiken we het draaiboek met maatregelen dat we van de overheid kregen.

We laten je zo snel mogelijk weten :

 • Of we veilig kunnen herstarten
 • Wanneer we kunnen herstarten
 • Welke maatregelen we nemen 
 • Of we opvang kunnen organiseren 
 • Wat dit alles  betekent voor jou en je kind

Je kind krijgt tot en met 14 mei nieuwe leersotf via 'preteaching'. Werkbundels kan je nog  steeds afhalen op afspraak tussen 9.00u en 12.00u

Je kind krijgt geen zoomsessies op woensdag 13/5 + donderdag 14/5 + vrijdag 15/5

Enkel ouders die werken in de cruciale sectoren (zorgsector, ...) kunnen  blijvend beroep doen op onze 'noodopvang' zoals voorheen.

Heb je nog vragen aarzel niet om mij te contacteren op het nummer 0493/78.46.20

K. Van Hemelrijck

Directie

....het is lente, het is paasvakantie ! Joepiiiiiii

De voorbije weken waren een beetje vreemd maar toch was er de zon !  Hopelijk is iedereen van jullie gezond. Want dit is nu hét allerbelangrijkste ! Nu is het 2 weken paasvakantie. We stoppen even met schoolse opdrachten te mailen of werkbundeltjes te maken. Het is nu tijd om te spelen of lekker lui niks doen.  Ik wens jullie een (waarschijnlijk ongewone ) rustgevende vakantie... maar beloof elkaar 1 ding : blijf de voorzorgsmaatreglen strikt volgen en hopelijk zien we elkaar binnenkort.

Lieve knuffel van ons allemaal !

Wij missen jullie ook !!!

Dit was getekend op de stoep aan onze schoolpoort ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij missen jullie ook ! Dikke knuffel van ons allemaal X

Mogelijkheid om de richtlijnen te vertalen via google translate - rechtsbovenaan

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen van het land om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  Op basis van deze richtlijn stelde het bestuur van de vzw Lutgardisscholen-Brussel een taskforce samen, via deze brief communiceren wij u de afgesproken richtlijnen.

Wat betekent dit voor onze school? 

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren tijdens de schooluren van 8.30u tot 15.25u voor de leerlingen met ouders werkzaam in de gezondheidssector en in veiligheidsberoepen, of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. We raden echter ten zeerste aan om opvang voor uw kind te organiseren en hen niet naar de scholen te laten komen. De voor- en naschoolse opvang blijft onder het bestaande huidige regime bestaan.

Indien u zelf écht niet voor opvang kan zorgen, vragen wij u om ons de aanwezigheid van uw kind te bevestigen, waarbij u duidelijk omschrijft op welk dagen en tijdstippen uw kind opgevangen moet worden.

We vragen u bovendien om ons tevens te informeren over de categorie waar u deel van uitmaakt:

 • Gezondheidsdeskundige (dokter, verpleegkundige, ambulancier, …)
 • Veiligheidspersoneel (politie, veiligheidsfirma’s,….)
 • Grootouders staan in voor de opvang

U dient ons dit te melden via het nieuwe mailadres coronavirus@lutgardiscollege.be.

Stel het onderwerp van deze mail als volgt op:

LCO – Naam en voornaam leerling – klas – datum/data opvang - aankomst- en vertrekuur

Voor alle vragen rond de aanpak kan u ook terecht op dit mailadres (coronavirus@lutgardiscollege.be) of op het algemeen centraal nummer 02 672 38 67

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met de preventieve hygiënemaatregelen.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en blijven van kracht tot nader order. Bij elke wijziging zal de taskforce samenkomen en gepaste initiatieven nemen. Het spreekt voor zich dat wij zo snel als mogelijk blijven communiceren over wijzigende bepalingen.

Met vriendelijke groeten,

 

Richtlijnen naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen van het land om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Op basis van deze richtlijn stelde het bestuur van de vzw Lutgardisscholen - Brussel een taskforce samen. 

Via deze link (brief) communiceren wij u de afgesproken richtlijnen : https://www.wonderwoud.be/images/20200313_Brief1_richtlijnen.pdf

Hartelijke groet,

K.Van Hemelrijck

Directeur

 

 

Nieuwe richtlijnen omtrent maatregelen op de school.

VZW Lutgardisscholen - Brussel

Zandgroeflaan 6   1160 Oudergem

Ondernemingsnummer 412.433.607 (Bijl B.S. 04/03/2005)

RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

 

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?  

  

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart 2020.   

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

 

 • Voor ouders van de peutertjes en onze 1ste kleuterklasssertjes wordt het niet meer toegelaten  om hun zoon of dochtertje  tot in de klas te brengen bij juf Zoë en juf Carlyn. Alle kindjes worden aan de schoolpoort onthaald.

 

 • Didactische uitstappen met  extra begeleiders als ouders en grootouders zijn afgelast.

 

 • Het open-klas-moment voor de nieuwe instappertjes , alsook het open-klas-moment omtrent de jeugdboekenweek zijn afgelast.

 

 • Er worden in alle klassen extra lessen gegeven rond hygiëne (handen wassen, hoesten, niezen, ….)  maar ook  uitgelegd waarom kwetsbare groepen beter  geen bezoek krijgen of instellingen worden gesloten.

 

 • De komende periode zal de school extra investeren in onderhoud en hygiëne:
  • zo zal een onderhoudsfirma alle klassen poetsen op maandag- en op donderdagavond
  • het eigen onderhoudspersoneel krijgt meer specifieke opdrachten: het poetsen van deurklinken en -stijlen, raamsluiting, vuilbakken, trapleuningen... het extra poetsen van toiletten, (sport)kleedkamers,...
  • de dagelijkse controle op de aanwezigheid van zeep en papier
  • in alle klassen wordt een onderhoudspakket voorzien (zeep, handschoenen, gels, ...)
  • de vuilbakken in de klassen worden dagelijks geledigd 
 •  
 • Om grote groepen te vermijden in de refter en om de aangescherpte hygiënische maatregelen worden er géén warme maaltijden meer bedeeld vanaf morgen, 13/03 tot met de paasvakantie. Alle kinderen zullen in de klas boterhammetjes eten.

 

 • Kinderen die in de naschoolse opvang blijven zullen bij mooi weer extra buiten lang spelen.

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.  Het zwembad sluit ook morgen de deuren (geen zwemmen)

 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  

 

 

 Meer informatie?  

 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

 

Indien u vragen of bezorgdheden heeft, kan u mij steeds via mail (directie@wonderwoud.be) bereiken

             Warme groet,

 

             K. Van Hemelrijck

             Directeur

 

Coronavirus : Hoe kan je besmetting voorkomen ? Wat doet de school ?

Beste ouders 

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Kerstwens

Het leerkrachtenteam & directie

wensen iedereen een fijn einde jaar toe en een warm Kerstmis,

met 1droom, 1 kerstboodschap die we allen klein én groot meezongen op de Kerstmarkt met Koolalam

'One day' 

https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE