02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Opvang tijdens de paasvakantie

Beste ouder(s)

Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe.

Tot 3 april 2020 blijven de lessen geschorst. Vanaf 6 april 2020 start de paasvakantie.

Wat de opvang betreft blijft het basisprincipe van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, moeten thuis blijven.

Als school blijven wij echter ook tijdens de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarom kunnen kinderen/leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector  voor opvang terecht op school van 8.30u tot 15.30u , mits attest van de werkgever.  De opvang  voor deze kinderen, zal op vrijwillige basis worden verzorgd door juf Soumaya en juf Ylza.

Tijdens de opvang in de paasvakantie is het NIET de bedoeling dat er ‘lesopdrachten’ onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op spel en creatief bezig zijn met extra veel aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald. We kiezen bewust voor een opvang in de eigen school. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).

 Laat de school weten of voor je kind van maandag 6 april tot vrijdag 17 april nog opvang op school nodig is. 

Stuur een e-mail naar directie@wonderwoud.be - voor woensdag, 1 april 16.00 u. 

De volksgezondheid staat centraal. De veiligheid van uw kind, uw familie en onze personeelsleden zijn het allerbelangrijkste.

We spreken uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden.

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin, voor elkaar!

Directie  & Wonderwoud-team

Wij missen jullie ook !!!

Dit was getekend op de stoep aan onze schoolpoort ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij missen jullie ook ! Dikke knuffel van ons allemaal X

Correctiesleutel 1 + werkbundel 2

Beste ouders,

Duizelt het ook in jullie hoofd ?

Lukt het een beetje, telewerken combineren met je kind(eren) om je heen ?

Doch, ondanks dat de wereld op zijn kop staat, proberen wij er ook te zijn voor jullie én de kinderen. Weliswaar vanop een verre afstand.

Vandaag sturen alle leerkrachten van de lagere school, de correctiesleutel door van de eerste werkbundel via hun klasmail. Zo kan je samen met je kind(eren) de eerste werkbundel verbeteren. Ook de tweede werkbundel wordt doorgestuurd voor de komende week.

Aarzel niet om feedback te vragen aan de klastitularis indien je tijwfelt . Dit kan via de klasmail.

Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om de werkbundeltjes uit te printen kunnen deze nog steeds afhalen op de school.     Opgelet ! Enkel in de voormiddag, op afspraak en op afstand !

Maar er is meer op komst ! :)

Enkele leerkrachten zijn volop bezig met het creëeren van een online 'foto-shoot-box'. Wat dit precies zal inhouden en hoe dit in zijn werk zal gaan, lees je alvast deze week op de website van de school en via jullie mailbox. Maar ik beloof jullie nu al, het gaat iets mooi, leuk, lief, humoristisch, warm én verbindend zijn !

Lieve groet,

Directie & Wonderwoudteam x

Thuisonderwijs in tijden van COVID - 19

Beste ouders,  

De Corona-maatregelen dagen ons uit om onderwijs de komende weken anders te benaderen. Het zijn tijden waar we letterlijk afstand moeten houden, maar figuurlijk kort bij mekaar moeten staan.  

Een kwaliteitsvolle invulling geven aan de komende 3 weken wordt een spannende uitdaging, maar mag geen onoverkomelijke hindernis zijn.  

Daarin hebben wij samen, ouders en school, een grote verantwoordelijkheid: 

Via de klasmail zal elke klasleerkracht deze avond rond 20.00u  een weekplanning + een  werkbundel  doorsturen  t.e.m. vrijdag 20 maart  om de tijd zo goed en zinvol in te vullen.                     

Het is niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt, maar vaardigheden (vb. lezen, schrijven, rekenen, maaltafels inoefenen, de Nederlandse taal inoefenen, …) waarbij automatiseren belangrijk is.  

Vrijdag 20 maart, zal er  enerzijds de correctiesleutel worden doorgestuurd van de voorbije week, anderzijds een nieuwe weekplanning 2 en werkbundel 2.  

Vrijdag 27 maart,  zal er opnieuw een correctiebundel van week 2 + een nieuwe weekplanning en  werkbundel 3 doorgestuurd worden via de klasmail. 

Elke klastitularis is elke dag via  zijn / haar klasmail bereikbaar van 8.30u tot 15.30u voor online feedback.  

Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om de werkbundel + weekplanning te downloaden kunnen dit steeds afhalen op school na afspraak. Voor online feedback kunnen deze ouders steeds telefonisch terecht bij de directie. 

Indien je deze avond géén mail ontvangt van de klastitularis, gelieve meteen contact op te nemen met de directie via mail : directie@wonderwoud.be of  telefonisch : 0493/78.46.20 zodat we beschikken over het juiste  mailadres . 

Verder … 

 • Tijdens de komende weken zendt de VRT van 8.30 tot 10.00 educatieve programma’s uit voor kinderen van de lagere school. 

 • Leerkrachten zullen ook per week  (nieuwe) suggesties geven van online websites. 

 • Pleiten wij ook om zeker te lezen en veel te bewegen. Vermijd ook constant ‘schermpjes kijken’ 

Na de paasvakantie plannen we selectiever les te geven, om ervoor te zorgen dat de leerlingen de leerplandoelen en eindtermen behalen.  

De directie is alle dagen bereikbaar van 7.30u. tot 18.00u. op het nummer 0493/78.46.20 of via mail directie@wonderwoud.be.  

Ik wens jullie alle goeds voor nu en voor de komende tijd. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar. 

K. Van Hemelrijck  

Directie & Leerkrachtenteam 

De weg naar gestructuurde en gevarieerde herhalingsleerstof ...

Beste ouders,

Als team zijn wij volop bezig ons te (re)organiseren hoe we de komende 3 weken,onze leerlingen van het 1ste tot 6de leerjaar, gestructureerd, gevarieerde herhalingsleerstof kunnen aanbieden én opvolgen. Rekeninghoudend dat niet alle ouders de mogelijkheid hebben om online werkblaadjes te downloaden, af te drukken om in te oefenen. Anderzijds  is er ook bewust gekozen om géén werkboeken mee te geven. Ook  onze kleutertjes  zullen we niet in de steek laten !

Maandagavond, 16 maart  briefen wij hoe wij concreet zullen te werk gaan.

Als team  verzekeren wij eveneens dat op het einde van het schooljaar  alle leerstof zal gegeven  en verworven zijn. Dus géén paniek ! Wij blijven streven naar optimale onderwijskwaliteit ook in zeer  chaotische tijden.

Hierbij dank ik jullie voor jullie begrip, creatieve oplossingen en  onderlinge solidariteit voor de opvang van onze kinderen maar  weet dat we in nood voor onze kinderen 3 weken ter beschikking zijn van 7.15u. tot 18.00u. weliswaar onder een minimale bezetting van het personeel maar er wordt géén les gegeven !

Warme groet,

K. Van Hemelrijck,

Directie

 

 

Mogelijkheid om de richtlijnen te vertalen via google translate - rechtsbovenaan

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen van het land om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  Op basis van deze richtlijn stelde het bestuur van de vzw Lutgardisscholen-Brussel een taskforce samen, via deze brief communiceren wij u de afgesproken richtlijnen.

Wat betekent dit voor onze school? 

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren tijdens de schooluren van 8.30u tot 15.25u voor de leerlingen met ouders werkzaam in de gezondheidssector en in veiligheidsberoepen, of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. We raden echter ten zeerste aan om opvang voor uw kind te organiseren en hen niet naar de scholen te laten komen. De voor- en naschoolse opvang blijft onder het bestaande huidige regime bestaan.

Indien u zelf écht niet voor opvang kan zorgen, vragen wij u om ons de aanwezigheid van uw kind te bevestigen, waarbij u duidelijk omschrijft op welk dagen en tijdstippen uw kind opgevangen moet worden.

We vragen u bovendien om ons tevens te informeren over de categorie waar u deel van uitmaakt:

 • Gezondheidsdeskundige (dokter, verpleegkundige, ambulancier, …)
 • Veiligheidspersoneel (politie, veiligheidsfirma’s,….)
 • Grootouders staan in voor de opvang

U dient ons dit te melden via het nieuwe mailadres coronavirus@lutgardiscollege.be.

Stel het onderwerp van deze mail als volgt op:

LCO – Naam en voornaam leerling – klas – datum/data opvang - aankomst- en vertrekuur

Voor alle vragen rond de aanpak kan u ook terecht op dit mailadres (coronavirus@lutgardiscollege.be) of op het algemeen centraal nummer 02 672 38 67

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met de preventieve hygiënemaatregelen.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en blijven van kracht tot nader order. Bij elke wijziging zal de taskforce samenkomen en gepaste initiatieven nemen. Het spreekt voor zich dat wij zo snel als mogelijk blijven communiceren over wijzigende bepalingen.

Met vriendelijke groeten,

 

Richtlijnen naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen van het land om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Op basis van deze richtlijn stelde het bestuur van de vzw Lutgardisscholen - Brussel een taskforce samen. 

Via deze link (brief) communiceren wij u de afgesproken richtlijnen : https://www.wonderwoud.be/images/20200313_Brief1_richtlijnen.pdf

Hartelijke groet,

K.Van Hemelrijck

Directeur

 

 

Nieuwe richtlijnen omtrent maatregelen op de school.

VZW Lutgardisscholen - Brussel

Zandgroeflaan 6   1160 Oudergem

Ondernemingsnummer 412.433.607 (Bijl B.S. 04/03/2005)

RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

 

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?  

  

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart 2020.   

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

 

 • Voor ouders van de peutertjes en onze 1ste kleuterklasssertjes wordt het niet meer toegelaten  om hun zoon of dochtertje  tot in de klas te brengen bij juf Zoë en juf Carlyn. Alle kindjes worden aan de schoolpoort onthaald.

 

 • Didactische uitstappen met  extra begeleiders als ouders en grootouders zijn afgelast.

 

 • Het open-klas-moment voor de nieuwe instappertjes , alsook het open-klas-moment omtrent de jeugdboekenweek zijn afgelast.

 

 • Er worden in alle klassen extra lessen gegeven rond hygiëne (handen wassen, hoesten, niezen, ….)  maar ook  uitgelegd waarom kwetsbare groepen beter  geen bezoek krijgen of instellingen worden gesloten.

 

 • De komende periode zal de school extra investeren in onderhoud en hygiëne:
  • zo zal een onderhoudsfirma alle klassen poetsen op maandag- en op donderdagavond
  • het eigen onderhoudspersoneel krijgt meer specifieke opdrachten: het poetsen van deurklinken en -stijlen, raamsluiting, vuilbakken, trapleuningen... het extra poetsen van toiletten, (sport)kleedkamers,...
  • de dagelijkse controle op de aanwezigheid van zeep en papier
  • in alle klassen wordt een onderhoudspakket voorzien (zeep, handschoenen, gels, ...)
  • de vuilbakken in de klassen worden dagelijks geledigd 
 •  
 • Om grote groepen te vermijden in de refter en om de aangescherpte hygiënische maatregelen worden er géén warme maaltijden meer bedeeld vanaf morgen, 13/03 tot met de paasvakantie. Alle kinderen zullen in de klas boterhammetjes eten.

 

 • Kinderen die in de naschoolse opvang blijven zullen bij mooi weer extra buiten lang spelen.

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.  Het zwembad sluit ook morgen de deuren (geen zwemmen)

 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  

 

 

 Meer informatie?  

 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

 

Indien u vragen of bezorgdheden heeft, kan u mij steeds via mail (directie@wonderwoud.be) bereiken

             Warme groet,

 

             K. Van Hemelrijck

             Directeur

 

Coronavirus : Hoe kan je besmetting voorkomen ? Wat doet de school ?

Beste ouders 

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Kerstwens

Het leerkrachtenteam & directie

wensen iedereen een fijn einde jaar toe en een warm Kerstmis,

met 1droom, 1 kerstboodschap die we allen klein én groot meezongen op de Kerstmarkt met Koolalam

'One day' 

https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE

 

 

Open-klas-dag in het onthaalklasje

Start jouw zoontje of dochtertje maandag 6 januari ?

Of heb je interesse om een schoolbezoek te brengen naar aanleiding van de komende  aanmeldingsperiode   (2 maart - 31 maart) voor een eventuele nieuwe  inschrijving voor schooljaar 2020-2021 ?

Kom dan zeker langs WOENSDAG, 18 december 2019 om 09.30u.

 Van harte welkom !

Op tijd naar school ... een dikke duim voor jou !

Een dikke duim voor jou !

Beste ouder,

In bijlage vind je een brief omtrent 'Op tijd naar school ... een dikke duim voor jou !

Neem even de tijd om hierbij stil te staan.

Gelieve door te klikken op deze link :https://www.wonderwoud.be/images/Op%20tijd%20naar%20school.pdf