02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Het oudercomité is een groep geëngageerde ouders die de directie en het lerarenkorps ondersteunen bij het realiseren van het schoolbeleid. Meerdere keren per jaar komen de kernleden samen om de agenda van geplande evenementen en initiatieven te overlopen, en te overleggen waar en hoe we een handje kunnen helpen. Deze hulp is vaak logistiek en organisatorisch van aard. Zo verzorgen we met plezier een drankje en knabbel bij een info-avond of schoolvoorstelling, of helpen we bij de maaltijden op het schoolfeest.

Maar we organiseren zelf ook bijkomende randactiviteiten. Vaak doen we dit om geld in te zamelen, zoals de wafelverkoop dit jaar, of de tombola op het schoolfeest. Maar ook om ouders dichter bij elkaar te brengen, zoals het Oudercafé in het begin van het schooljaar.

Met deze ingezamelde centen kunnen we het schoolbudget aanvullen. Zo is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in speelmateriaal voor de opvangklas en een muziekinstallatie. En dit jaar hebben we mogelijk gemaakt dat de kinderen in maart op school gedurende 3 dagen een workshop rond kunstbeleving kregen.

 


In ruil voor deze steun krijgen we als ouders meer inzicht in het schoolbeleid en eventueel op
til staande veranderingen (zoals de transformatie van de speelplaats, aanpassingen aan het schoolreglement, het opzetten van een website, de communicatie naar de ouders), en de kans om hierrond voorstellen te formuleren.

Wie vragen heeft of graag mee zijn of haar schouders wilt zetten onder onze werking, willen we langs deze weg hartelijk uitnodigen ons daar altijd over aan te spreken!

 

Ouderscafé 2018-2019

Op 19 oktober organiseert het oudercomité naar goede traditie haar jaarlijkse Ouderscafé!

Ontmoet andere ouders, leerkrachten en leden van het oudercomité tijdens een gezellige avond uit.

Place to be op 19 oktober vanaf 19h : Waversesteenweg 1708 @ Le Bar du Patron (net naast restaurant La Soeur du Patron).

Schrijf je in voor 11 oktober via e-mail naar ouderscafe.wonderwoud@gmail.com 

 

Logo Ouderscafe