02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Het oudercomité is een groep geëngageerde ouders die de directie en het lerarenkorps ondersteunen bij het realiseren van het schoolbeleid. Meerdere keren per jaar komen de kernleden samen om de agenda van geplande evenementen en initiatieven te overlopen, en te overleggen waar en hoe we een handje kunnen helpen. Deze hulp is vaak logistiek en organisatorisch van aard. Zo verzorgen we met plezier een drankje en knabbel bij een info-avond of schoolvoorstelling, of helpen we bij de maaltijden op het schoolfeest.

Maar we organiseren zelf ook bijkomende randactiviteiten. Vaak doen we dit om geld in te zamelen, zoals de wafelverkoop dit jaar, of de tombola op het schoolfeest. Maar ook om ouders dichter bij elkaar te brengen, zoals het Oudercafé in het begin van het schooljaar.

Met deze ingezamelde centen kunnen we het schoolbudget aanvullen.

Wie vragen heeft of graag mee zijn of haar schouders wilt zetten onder onze werking, willen we langs deze weg hartelijk uitnodigen ons daar altijd over aan te spreken!

 

Ouderscafé 2019-2020

Op  vrijdag,13 september 2019  organiseert het oudercomité samen met het schoolteam naar goede traditie haar jaarlijkse Ouderscafé!

Ontmoet andere ouders, leerkrachten en leden van het oudercomité tijdens een gezellige avond na de algemene info-avond voor de ouders door de directie en de leerkrachten.

Waar ? in de refter van basisschool Wonderwoud

Tijdstip : vanaf 19.00u

Schrijf je in voor het oudercafé voor 6 september 2019 via e-mail naar ouderscafe.wonderwoud@gmail.com 

 

Logo Ouderscafe