02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Onze missie en visie

Elk kind is een wonder !

Samen maken we wonderen waar in het Wonderwoud !

 

Samen leren samenleven

Het Wonderwoud vanuit de boomhut met de verrekijker

Lutgardiscollege basisschool  'Wonderwoud'  is een katholieke Nederlandsstalige dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze aachtergrond ook.          Hier mag elk kind een "Wonder"zijn. Wij zetten het wondermooie van elk kind in de kijker. Samen bouwen aan een warme school !

De elfjes zijn onze bedreven en enthousiaste leerkrachten die vol passie en bezieling alles in goede banen leiden. Zij zorgen er in team voor dat iedereen zich thuis voelt op school. Kinderen, ouders en personeel die vertrouwen hebben, zich goed en betrokken voelen, zijn enthousiast en leergierig. Ze werken fijn samen en staan open voor alles, om  op deze manier  onze kinderen veel te leren en de wijde wereld in te trekken.

 

Iedereen een plaats

Alle dieren hebben hun plaats in ons Wonderwoud, klein en groot, jong en oud. Kinderen, ouders, leerkrachten, partners in de buurt, … iedereen mag suggesties doen, advies geven, initiatief nemen, verantwoordelijkheid opnemen.

Als een fiere pauw mag iedereen zijn talenten tonen, benutten en delen.

 

Voor elk kind op maat

Het Wonderwoud biedt onderwijs op maat. De basis is gelijk voor iedereen, maar elk kind is anders en uniek, heeft andere talenten en noden, komt uit een andere sociale context. Wij passen onze aanpak binnen en buiten de klas aan: het ene kind gebruikt een laddertje, het andere krijgt een duwtje in de rug, nog een ander kind werkt bijna helemaal zelfstandig of heeft een extra uitdaging nodig. De hangbrug verbindt de kinderen met elkaar: al spelend en al handelend, leren ze samen. Elke dag opnieuw bieden we alle kinderen maximale leer- en ontwikkelingskansen gericht op zelfsturing.
 

Een brede ontwikkeling

De grote oude boom stelt de brede ontwikkeling van elk kind centraal. Onze kinderen gebruiken hoofd, hart en handen om zichzelf en de wereld te ontdekken: taal, rekenen, techniek, wetenschap, expressie, kunst, cultuur, …

We voeden onze kinderen op tot sociaal vaardige mensen met respect voor de medemens, de natuur en de samenleving. De kinderen leren op school mee te draaien sterk te staan in het echte leven in onze complexe en diverse samenleving. Nu en later.

Met oog voor kwaliteit

De oude wijze is onze trouwe steun en toeverlaat. Ook als het even moeilijk gaat . Hij of zij  helpt en ondersteunt, staat ons bij met raad en daad en geeft wijsheid door aan leerkrachten, leerlingen en ouders.  De oude wijze  is niet bang om samen en in overleg met het team continu de kwaliteit te bewaken, te evalueren, bij te sturen, opnieuw te beginnen.  Altijd met veel respect voor de leerkrachten, de ouders en de wonderen van kinderen.

 

Open communicatie

We communiceren  open en dag in dag uit met elkaar langs verscheidene kanalen: de uil met de nieuwskrant, de duif met de post, de bosmuis met een pc. Tijdens teamvergaderingen, ouderraden , kringgesprekken in de klas, informele babbels praten, overleggen en reflecteren we als dieren in een kring over wat er in het Wonderwoud gebeurt.